Lot przełożony


Dodano 30 maja 2024 o godz. 18:55

Po konsultacjach z Oddziałami lot z miejscowości Luckau 2 przełożony na poniedziałek. Koszowanie w niedzielę. 


LOT NARODOWY BRUKSELA


Dodano 29 maja 2024 o godz. 16:31

Najpóźniej do dnia 10 czerwca 2024 roku Oddziały zgłoszą ilości gołębi na Lot Narodowy Bruksela. Koszt 13 zł od gołębia, obowiązuje seria 5/3. Zgłoszenie gołębi jest równoznaczne z obowiązkiem uiszczenia opłaty.

Miejsce koszowania zostanie podane po zebraniu zgłoszeń gołębi.

Zgłoszeń dokonujemy do V-ce Prezesa ds Organizacji Lotów Okręgu Tarnów. 


LOT LUCKAU


Dodano 27 maja 2024 o godz. 19:38

JEST LISTA Z LOTU OKREGU.


START GOŁĘBI


Dodano 26 maja 2024 o godz. 07:20

Start gołębi z lotu okręgowego Luckau 1 o godzinie 7.05. Dobrylot!!! 


Zmiany w regulaminie.


Dodano 17 kwietnia 2024 o godz. 07:14

Prezydium Zarządu Głównego PZHGP przypomina, że w dniu 9 marca 2024 roku Zarząd Główny PZHGP zmienił Regulamin Lotowo – Zegarowy:

  1. I pkt 4 otrzymał brzmienie:

Konwojentów na loty ustalają zarządy jednostek organizujących dany lot. Gołębie transportowane na loty konkursowe muszą być konwojowane przez dwie osoby.

  1. Dodano punkt 15 w Rozdziale I:

Zarządy Oddziałów zobowiązane są do odbierania zabłąkanych gołębi z terenu działania swojego Oddziału, które zostały zgłoszone przez osoby spoza PZHGP. 


Komunikat LISTY OKRĘGOWE


Dodano 7 kwietnia 2024 o godz. 20:22

W związku z brakiem porozumienia Oddziałów w sprawie zawiązania Rejonów Lotowych, Zarząd Okręgu zgodnie z regulaminem Mistrzostw Polski ustala dla wszystkich Oddziałów w Okręgu na lotach 475 - 700 km w sezonie 2024 listy okręgowe z następującą przynależnością poszczególnych Oddziałów: 

UWAGA!!! Ten podział dotyczy tylko i wyłącznie list, z których hodowca może ale nie musi skorzystać do wyliczenia kategori C z lotów 500 km. Z lotów maraton oraz lotów krótkich zawiązane rejony pozostają bez zmian. Współzawodnictwo tradycyjne zostaje wedle wcześniejszych ustaleń czyli wspólny start i jedna lista bez podziału dla całego okręgu z miejscowości LUCKAU! 

LISTA OKRĘGOWA Nr 1 - TARNÓW 0317,TARNÓW MOŚCICE 0316, WOJNICZ 0318, CZCHÓW 0506

LISTA OKRĘGOWA Nr 2 - DĄBROWA TARNOWSKA 0438, BRZESKO 0314, NOWE BRZESKO 0403, TARNÓW RZĘDZIN 0505, RADGOSZCZ 0484

Tym samym listy rejonowe z lotów maraton: 

1. Brzesko, Nowe Brzesko, Dąbrowa Tarnowska

2. Wojnicz, Mościce, Radgoszcz 

bez rejonu: Rzędzin, Tarnów, Czchów 

Ostatnio dodane listy konkursoweLuckau 1

26 maja 2024

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2024-05-27 19:36
Bonheiden - Bruksela

2 lipca 2023

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2023-09-20 19:38

Sickte 3

29 lipca 2023

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2023-08-01 10:31

Sickte 2

15 lipca 2023

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2023-07-16 21:11

Przejdź do list konkursowych